Niniejszy dokument opisuje Politykę prywatności firmy Center for Creative Leadership, 1 Leadership Place, Greensboro, NC 27410, USA oraz jej filii i oddziałów na całym świecie.

Wprowadzenie

Center for Creative Leadership („CCL”) zobowiązuje się szanować i chronić prywatność swoich mocodawców. Firma CCL postępuje zgodnie z kodeksem etycznym Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego odnośnie wykorzystywania danych osobowych w celach badawczych; kodeks ten dotyczy przede wszystkim ochrony praw osoby fizycznej, której dane dotyczą. Ponadto firma CCL zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych, w tym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej 2016/679 (RODO).

Firma CCL jest zarejestrowana i utrzymuje swoje serwery w Stanach Zjednoczonych. Osoby uzyskujące dostęp do naszych zasobów z krajów innych niż Stany Zjednoczone, w których obowiązują określone przepisy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych, powinny mieć na względzie, że korzystanie z naszej witryny oraz z naszych usług wiąże się z przekazywaniem ich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych w celu ich przetwarzania.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, a także wskazuje podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych. Podaje także informacje dotyczące przekazywania danych do osób trzecich i do podmiotów zagranicznych oraz przedstawia Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą. Obecna wersja została zaktualizowana, aby odzwierciedlić rozszerzenie praw osób fizycznych przez RODO, aby ułatwić zrozumienie ich oraz zapewnić uczciwość i transparentność poprzez udostępnienie dodatkowych informacji. Na początku znajduje się Spis treści zawierający szybkie łącza, które pomagają poruszać się po Polityce prywatności oraz znaleźć informacje szybciej i łatwiej.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kim jesteśmy i inne ważne informacje

Firma CCL gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu oferowania swoich produktów i usług w zakresie przywództwa i badań. Polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe poprzez użytkowanie naszych produktów i usług, korzystanie z naszej strony internetowej, poddawanie się naszym ocenom psychometrycznym oraz inne sposoby gromadzenia danych osobowych związane z naszą działalnością jako dostawcy usług w zakresie przywództwa i badań.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy również wszystkich filii i oddziałów firmy CCL. Zwroty takie jak „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają firmę CCL, nasze oddziały lub filie działające odpowiednio w charakterze administratora danych lub podmiot przetwarzający dane.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii dotyczących ochrony danych. Zapoznaj się z rozdziałem 10, by uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości skontaktowania się z firmą CCL i IOD. Nasz IOD jest wspierany przez wielofunkcyjny zespół ds. ochrony danych i można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail privacy@ccl.org.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

2.1 Podczas odwiedzania naszych stron internetowych
Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, automatycznie gromadzimy dane związane z Twoją sesją. Dane sesji są nam dostarczane przez Twoją przeglądarkę, przez integrację z oprogramowaniem stron trzecich na naszych stronach oraz przez nasze pliki dziennika, które rejestrują Twoją aktywność podczas przeglądania naszych stron, np. kiedy klikasz jakieś łącze. Możemy zapisywać niektóre z tych danych w jednym lub większej liczbie plików cookie, które wysyłamy do Twojej przeglądarki (zob. naszą Polityki dot. plików cookie).

Odwiedzanie stron internetowych firmy CCL nie wymaga podawania danych osobowych (choć nasze pliki cookie mogą gromadzić określone dane osobowe w celach statystycznych i analitycznych). Jeśli jednak poprosisz nas o udzielenie informacji, zarejestrujesz się u nas, zgłosisz udział w dowolnym wydarzeniu, otrzymasz materiały marketingowe lub w inny sposób wyrazisz zainteresowanie naszymi produktami lub usługami bądź zgłosisz nam problem, pozyskamy dane osobowe podane nam w takim przypadku.

Ta witryna umożliwia niektórym użytkownikom dostęp do czatów, forów, tablic ogłoszeń i/lub grup dyskusyjnych. Użytkownicy powinni ostrożnie podejmować decyzje o ujawnieniu swoich danych osobowych. W celu zażądania usunięcia informacji osobowych z bloga lub forum społecznościowego firmy CCL należy skontaktować się z firmą CCL pod adresem unsubscribe@ccl.org. W każdym przypadku, w którym usunięcie informacji osobowych jest niemożliwe, żądający zostanie o tym poinformowany.

Za zgodą użytkowników firma CCL wyświetla osobiste rekomendacje zadowolonych użytkowników witryny (obok pozostałych rekomendacji). Za zgodą użytkownika rekomendacja może zostać opublikowana wraz z jego imieniem i nazwiskiem. Każdy klient lub osoba, której dane dotyczą, którzy życzą sobie, by ich rekomendacja została zaktualizowana lub usunięta, powinni skontaktować się z firmą CCL pod adresem Client Services.

Firma CCL korzysta z usługi Google Analytics aby śledzić, jak często użytkownicy uzyskują dostęp do naszych treści lub je czytają. Wykorzystujemy te informacje w postaci zagregowanej, by zrozumieć, jakie treści są uważane przez naszych członków za przydatne lub interesujące, dzięki czemu możemy tworzyć treści o możliwie największej wartości i spełniać Twoje potrzeby. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przekazywane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Twojego korzystania z tej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów strony oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronie i korzystania z Internetu. Firma Google może również przekazać te informacje osobom trzecim w przypadkach, w których jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub jeśli te osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem informacji w imieniu firmy Google. Firma Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak niektóre funkcje strony internetowej mogą być wówczas niedostępne. Korzystając ze strony internetowej firmy CCL, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Ciebie przez firmę Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe i uzyskujesz dostęp do naszych zasobów internetowych, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne i użytkowe. Dane te, włączając kiedy to możliwe, Twój adres IP, system operacyjny oraz typ przeglądarki, gromadzimy przy pomocy plików cookie w celu administrowania systemem. Nasza Polityka dot. plików cookie zawiera więcej informacji na ten temat. Możesz zarządzać swoimi plikami cookie przy pomocy naszej Polityki dot. plików cookie, klikając na przycisk Ustawienia dot. plików cookie, który znajduje się pod tytułem „Polityka dot. plików cookie”.

2.2 Kiedy dokonujesz zakupu na naszej stronie internetowej lub w naszej księgarni
Firma CCL gromadzi informacje kontaktowe użytkowników (takie jak imiona i nazwiska oraz adresy e-mail) oraz dane finansowe (takie jak numery rachunków bankowych lub kart kredytowych). Firma CCL wykorzystuje informacje kontaktowe z formularza zamówienia w celu wysyłania zamówień do klientów. Informacje kontaktowe służą również do kontaktowania się z klientami, gdy jest to konieczne.

2.3 Kiedy rejestrujesz lub tworzysz konto
Jeśli rejestrujesz lub tworzysz konto, wymagamy podania określonych informacji osobowych podczas rejestracji konta. Zapisujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje oraz możemy poprosić Cię o podanie informacji opcjonalnych, które pomogą nam lepiej Cię obsługiwać.

Możesz również subskrybować publikacje firmy CCL nie uczestnicząc w żadnym programie. Na przykład możesz subskrybować newsletter CCL, nawet jeśli nie jesteś uczestnikiem programu CCL. W celu mailowego otrzymywania newsletteru CCL, zostaniesz poproszony/-a o podanie ważnego adresu e-mail.

Firma CCL nie udostępnia tych informacji żadnej osobie trzeciej w jakimkolwiek celu innymi niż przechowywanie tych informacji w naszych bazach danych utrzymywanych w chmurze. Na podstawie umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia Twojej prośby o otrzymywanie naszych publikacji. Możesz wedle własnej woli subskrybować aktualności i aktualizacje od firmy CCL, które mogą być uważane za marketing bezpośredni.

Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami materiałów firmy CCL, subskrybując lub anulując subskrypcje w dowolnym momencie. Odwiedź nasze Centrum preferencji dot. wiadomości e-mail by zarządzać swoimi subskrypcjami.

2.4 Kiedy uczestniczysz w programie lub poddajesz się ocenie
Jeśli uczestnik programu poddaje się ocenie, gromadzimy dane uczestnika, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone podczas oceny, datę sesji oraz inne informacje, które możesz dobrowolnie podać lub powiązać ze swoim kontem. W niektórych przypadkach zadajemy pytania, na które można, ale nie trzeba odpowiadać (np. pytania dotyczące informacji demograficznych) i pytania te są odpowiednio oznaczone. W niektórych przypadkach te opcjonalne pytania demograficzne mogą obejmować gromadzenie specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje dotyczące Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego. Możesz nie odpowiadać na te opcjonalne pytania. Naszą podstawą prawną dla przetwarzania szczególnych kategorii danych jest Twoja wyraźna i świadoma zgoda, o której udzielenie poprosimy osobno. 

Dane zostaną zebrane bezpośrednio od Ciebie, kiedy wypełnisz kwestionariusz oceny za pośrednictwem platform firmy CCL lub w inny sposób. Dane mogą również być pozyskane od Twojego pracodawcy.

W przypadku informacji zwrotnej lub jeśli uczestniczysz w ocenie bądź programie liderskim lub innym wydarzeniu organizowanym przez firmę CCL, dodatkowe dane, oprócz powyższych, mogą być dostarczone przez Ciebie, odpowiednio, coachowi, pracodawcy lub naszemu zespołowi specjalistów, w momencie udzielania takiej informacji zwrotnej, trwania oceny lub wydarzenia.

2.5 Kiedy decydujesz się wziąć udział w badaniu
W ramach swojej działalności firma CCL prowadzi również oryginalne badania naukowe w obszarze rozwoju przywództwa. Ponieważ organizacje i osoby fizyczne uczestniczące w naszych programach szkoleniowych oraz innych działaniach stanowią cenne źródła danych badawczych, zebrane od nich informacje są bezpiecznie przechowywane w bazach danych firmy CCL i mogą stać się częścią projektu badawczego. Firma CCL podejmuje intensywne starania mające na celu zapewnienie ochrony praw, prywatności i godności osób uczestniczących w tych działaniach. Z tego względu wdrożono szereg środków bezpieczeństwa:

 • Firma CCL działa zgodnie z kodeksem etyki Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie wykorzystywania danych osobowych na potrzeby badań; kodeks ten dotyczy w szczególności ochrony praw użytkowników.
 • Wszystkie dane wykorzystywane w celach badawczych są uzyskiwane na podstawie świadomej lub wyraźnej zgody danego uczestnika.
 • Pytania dotyczące rasy lub przynależności etnicznej bądź historii rodzinnej są zadawane wyłącznie w celach badawczych i sprawozdawczych na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo Stanów Zjednoczonych zachęca nas do gromadzenia danych demograficznych naszych klientów dotyczących rasy. Jurysdykcje poza Stanami Zjednoczonymi mogą zabraniać gromadzenia takich informacji. Z tego względu, odpowiedzi na pytania dotyczące rasy lub przynależności etnicznej bądź historii rodziny, mogą udzielać wyłącznie osoby zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych.
 • Dane dotyczące oceny, gromadzone na temat osoby fizycznej lub od niej uzyskane w ramach rozwoju przywództwa, są udostępniane i objaśniane jedynie osobie, której dotyczą.
 • Zgromadzone informacje dotyczące osób fizycznych są traktowane jako dane poufne. Osoby otrzymują informację zwrotną dotyczącą ocen wyłącznie od wykwalifikowanych w tym zakresie coachów. Wszelkie dalsze ujawnianie bądź udostępnianie takiej informacji jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody takiej osoby.
 • Mimo że firma CCL nie musiała nigdy wcześniej publikować żadnych danych bez zgody osoby fizycznej, której te dane dotyczą (lub bez zgody upoważnionego przedstawiciela prawnego, na przykład wykonawcy testamentu czy pełnomocnika prawnego), uznaje się, że w skrajnie sporadycznych przypadkach firma CCL może zostać zobowiązana do takich działań na podstawie nakazu sądowego.
 • Przeznaczone do publikacji dane zebrane w trakcie ankiet przez firmę CCL są przechowywane w jej bazie danych. Stają się one częścią grupy normatywnej zawierającej tysiące ocen, w odniesieniu do których przeprowadzana jest kalibracja wyników poszczególnych osób. Okresowo firma CCL publikuje dane dotyczące grup osób. Te osoby nie są nigdy identyfikowane w tych raportach. Określone organizacje są identyfikowane wyłącznie w przypadku otrzymania wcześniejszej pisemnej zgody danej organizacji. Firma CCL może także udostępniać profile zbiorcze dotyczące grup osób w danej organizacji, jeśli liczba osób jest wystarczająco duża do uzyskania istotnych danych.
 • Jeśli jest to wymagane, odpowiedzi można usunąć z bazy danych badawczych firmy CCL. Należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@ccl.org z prośbą o usuniecie Twoich danych. Po usunięciu danych firma CCL nie będzie mogła dostarczyć duplikatów raportu zwrotnego w późniejszym czasie ani wykorzystywać tych danych w żadnym profilu grupowym.

2.6 Jeśli decydujesz się uczestniczyć w ankiecie
Od czasu do czasu firma CCL może publikować ankiety online, dla uzyskania opinii na temat przywództwa, usług firmy CCL lub potrzeb od osób odwiedzających witrynę. Te informacje będą wykorzystywane wewnętrznie na potrzeby doskonalenia usług świadczonych na rzecz klientów firmy CCL. Wszelkie gromadzone informacje kontaktowe dotyczące klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie do kontaktowania się z użytkownikami odwiedzającymi witrynę. Dane demograficzne i profilowe mogą być również gromadzone w miarę potrzeb wyłącznie na potrzeby raportowania wewnętrznego.

Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w jednej z naszych ankiet, możemy zebrać dane osobowe takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne dane osobowe, które dostarczysz nam w swoich odpowiedziach w ankiecie. Uczestnictwo w ankietach jest dobrowolne i możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących ankiet.

2.7 Jeśli zdecydujesz się otrzymywać wiadomości o charakterze marketingowym
Jeśli wyrazisz chęć otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym, możemy zbierać informacje na temat otwarcia wiadomości oraz o tym, czy określona osoba kliknęła łącze zawarte w określonej wiadomości.

Firma CCL korzysta również z programu do zarządzania marketingowymi bazami danych pochodzącego od podmiotu zewnętrznego. Program ten umieszcza plik cookie, kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z wiadomością o charakterze marketingowym, np. wiadomością e-mail o charakterze marketingowym lub marketingową stroną docelową w naszej witrynie internetowej. Taki plik cookie zbiera dane osobowe, takie jak: Twoje imię i nazwisko, strony, które odwiedzasz w witrynie firmy CCL, Twoja historia docierania do witryny CCL, Twoje zakupy w witrynie CCL itp. Korzystamy z takich informacji, by ocenić skuteczność naszych kampanii marketingowych. Możesz określić ustawienia w swojej przeglądarce w taki sposób, by blokowały takie pliki cookie. (Zob. naszą Politykę dot. plików cookie.)

2.8 Jeśli jesteś klientem lub innym kontaktem biznesowym
Jeśli jesteś klientem lub innym kontaktem biznesowym lub jeśli jesteś pracownikiem bądź agentem klienta lub kontaktu biznesowego, możemy rejestrować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe w ramach naszej normalnej interakcji z Tobą.

Dane będą gromadzone:

 • Przed rozpoczęciem, w momencie rozpoczęcia i w czasie trwania okresu stosunku umownego wynikającego z zamówienia przez Ciebie naszych produktów i usług.
 • Jeśli wypełnisz formularze na naszej stronie lub dla naszych produktów i usług, w tym rejestrując się w celu korzystania z naszej strony, subskrybując nasze usługi bądź przesyłając materiały lub korzystając z innych naszych usług.
 • Jeśli weźmiesz udział w konkursie lub promocji sponsorowanych przez nas.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami lub zgłosisz nam problem, udzielisz nam informacji zwrotnej lub wypełnisz ankietę.
 • Jeśli dokonujesz z nami transakcji za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub jeśli składasz u nas zamówienie za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

2.9 Jeśli wchodzisz w interakcję z osobami trzecimi odnośnie naszych produktów lub usług
Możemy otrzymać Twoje dane osobowe od osób trzecich, np. od klientów, witryn internetowych, na których się reklamujemy, partnerów biznesowych lub dostawców usług. Niektóre z tych informacji dotyczą określonych osób; inne mogą być powiązane jedynie z punktem dostępu lub urządzeniem.

Możemy również gromadzić Twoje dane osobowe od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, w tym:

 • dostawców usług analitycznych (takich jak firma Google),
 • organizatorów wydarzeń lub z internetowych stron społecznościowych (np. LinkedIn),
 • dostawców dopasowanych baz danych (np. IBM Watson).

2.10 Jeśli zdecydujesz się ubiegać o zatrudnienie w firmie CCL
Jeśli zdecydujesz się ubiegać o zatrudnienie, możemy zebrać dane osobowe takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne dane osobowe, które dostarczysz nam w związku ze swoimi odpowiedziami w ankiecie. Wykorzystamy takie informacje wyłącznie w celu rozważenia Twojej kandydatury na stanowisko, na które aplikujesz oraz w celu skontaktowania się z Tobą w związku z rekrutacją.

Dane będą pozyskiwane od kandydatów na stanowiska w czasie ich aplikowania o zatrudnienie za pośrednictwem Internetu, drogą pocztową lub przy pomocy agencji oraz podczas wszelkich następnych kontaktów w ramach procesu rekrutacji.

2.11 Jeśli nie podasz nam danych osobowych
W przypadkach, w których potrzebujemy gromadzić dane osobowe w związku z przepisami prawa lub warunkami umowy, jeśli nie podasz nam, na naszą prośbę, koniecznych danych, możemy nie być zdolni do spełnienia warunków danej umowy lub stosunku zawartego z Tobą.

3. Jak i dlaczego korzystamy z danych osobowych

Niniejszy rozdział wyjaśnia, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym i zarządzać plikami cookie. Obejmuje on podstawę prawną przetwarzania Twoich danych przez nas.

3.1 Klienci i dostawcy (w tym indywidualni wykonawcy) oraz inne kontakty biznesowe

3.1.1 Wykorzystywane będą dane osobowe klientów (w tym tożsamość, kontakt, dane techniczne, dotyczące użytkowania i profilu)

 • W celu dostarczenia Ci produktów lub usług, o które się do nas zwracasz.
 • W celu bieżącego zarządzania naszymi stosunkami umownymi.
 • W celu administrowania klientami, w tym wypełniania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy nami i Tobą oraz w celu przechowywania korespondencji, jeśli się z nami skontaktujesz.
 • W celu ukształtowania naszego poglądu na to, czego według nas możesz chcieć lub potrzebować bądź jakie produkty, usługi lub oferty mogą być dla Ciebie interesujące (określane jako marketing), w celu dostarczenia Ci informacji o naszych innych produktach i usługach, którymi możesz być zainteresowany/-a, w tym naszych katalogów lub regularnego newsletteru, a także, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących organizacji, które są upoważnione do oferowania produktów i usług firmy CCL, jeśli nie zrezygnowałeś/-aś z otrzymywania wiadomości w takich celach.
 • W celu spersonalizowania naszej usługi dla Ciebie, w tym zapewnienia, że treści z naszej strony są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera.
 • W celu poznawania Twoich opinii dotyczących produktów i usług.
 • W celu umożliwienia Ci korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, kiedy tego chcesz, w tym z czatu na żywo.
 • W celu technicznego administrowania naszymi stronami, w tym, powiadamiania Cię o zmianach w naszych usługach.
 • Dalszych informacji o naszych produktach i usługach.

3.1.2 Wykorzystywane będą dane osobowe dostawców i innych kontaktów biznesowych (w tym tożsamość, kontakt, dane techniczne, dotyczące użytkowania i profilu)

 • W celu otrzymywania produktów i usług.
 • W celu bieżącego zarządzania naszymi stosunkami umownymi.
 • W celu administrowania dostawcami, w tym wypełniania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a Tobą oraz w celu przechowywania korespondencji, jeśli się z nami skontaktujesz.
 • W celu dostarczania aktualizacji i aktualności dotyczących naszych produktów i usług, które mogą być związane ze świadczonymi przez Ciebie usługami.

Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi marketingu i innych kontaktów za pośrednictwem strony Centrum preferencji dot. wiadomości e-mail. Będziesz od nas otrzymywać wiadomości o charakterze marketingowym, jeśli poprosiłeś/-aś o tego rodzaju wiadomości, zakupiłeś/-aś produkty lub usługi bądź jeśli dostarczyłeś/-aś nam lub jednemu z dostawców usług swoje dane i nie zrezygnowałeś/-aś z otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym, możemy nadal potrzebować skontaktować się z Tobą w celach administracyjnych lub operacyjnych; dlatego, kiedy korzystasz z naszych produktów lub usług i chcesz z nich nadal korzystać, nie jest możliwa rezygnacja z otrzymywania wszystkich wiadomości od nas, a zatem rezygnacja nie może dotyczyć danych osobowych podanych nam w wyniku zakupu produktów lub usług lub innych powiązanych aktywności bądź transakcji.

3.2 Uczestnicy
Dane osobowe gromadzone od uczestników wypełniających nasze kwestionariusze oceny będą wykorzystywane:

 • W celu dostarczania, na prośbę coachów, spersonalizowanych generowanych komputerowo raportów dotyczących wypełnienia przez uczestników naszych kwestionariuszy oceny, w tym, za pośrednictwem naszej internetowej platformy obsługującej kwestionariusze i obliczającej wyniki lub w inny sposób. Czasami możemy łączyć dane uczestnika z danymi innych uczestników (np. w celu tworzenia zagregowanych raportów zespołowych).
 • Jeśli dostarczana jest informacja zwrotna – w celu przekazania przez coacha informacji zwrotnej dla uczestnika.
 • Jeśli uczestniczysz w ocenie lub programie liderskim bądź innym wydarzeniu doradczym prowadzonym przez nasz zespół liderski, dodatkowe dane przekazane przez Ciebie mogą być wykorzystywane w celu świadczenia Ci naszych usług.
 • Na potrzeby badań i rozwoju produktów. Takie dane gromadzone są w związku z wypełnianiem kwestionariuszy oceny, w tym za pośrednictwem platformy internetowej lub w inny sposób, na potrzeby badań i rozwoju produktów w celu tworzenia statystyk opisanych w naszych instrukcjach użytkowania produktów, takich jak normy psychometryczne lub dane walidowane. W ramach testu możesz zostać poproszony/-a o wyrażenie zgody na korzystanie z Twoich danych osobowych na potrzeby badań i rozwoju produktów oraz o udzielenie dodatkowych pytań badawczych. Jeśli odmówisz, żadne dane nie zostaną zebrane ani wykorzystane na potrzeby badań i rozwoju produktów.

Jeśli pozwolisz, zostaniesz poproszony/-a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach badawczych oraz na przetwarzanie wszystkich lub dowolnych szczególnych kategorii danych osobowych w stosownych przypadkach.

3.3 Odwiedzający witrynę internetową firmy CCL
Dane osobowe (w tym tożsamość, dane kontaktowe, techniczne i dotyczące użytkowania) będą wykorzystywane w celu ukształtowania naszego poglądu na to, czego według nas możesz chcieć lub potrzebować bądź jakie produkty, usługi lub oferty mogą być dla Ciebie interesujące (określane jako marketing) w celu dostarczania Ci dalszych informacji o naszych produktach i usługach. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi marketingu i innych kontaktów za pośrednictwem strony Centrum preferencji dot. wiadomości e-mail. Będziesz od nas otrzymywać wiadomości o charakterze marketingowym, jeśli poprosiłeś/-aś nas o informacje bądź jeśli dostarczyłeś/-aś nam lub jednemu z dostawców usług swoje dane i nie zrezygnowałeś/-aś z otrzymywania takich wiadomości. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych podanych później, jeśli zdecydujesz się na zakup produktów lub usług oraz w związku z innymi późniejszymi powiązanymi działaniami lub transakcjami.

3.4 Kandydaci aplikujący o pracę
Dane kandydatów aplikujących o pracę będą wykorzystywane w celu oceny ich adekwatności do roli, w ramach procesu zatrudniania. Jeśli dany kandydat otrzyma i przyjmie ofertę pracy w firmie CCL, wszelkie dane zebrane przed rozpoczęciem zatrudnienia zostaną potraktowane zgodnie z politykami dotyczącymi danych pracowników firmy CCL.

3.5 Dane zagregowane
Wykorzystujemy również dane zagregowane, w tym dane z plików cookie (zob. naszą Politykę dot. plików cookie) oraz dane respondentów pozyskane z ich odpowiedzi w ramach prowadzonych przez nas ocen oraz z odpowiedzi na pytania opcjonalne udzielonych przed wypełnieniem kwestionariuszy, w celu prowadzenia badań i rozwoju produktów. Dane zagregowane wykorzystywane w ramach prowadzonych przez nas badań i rozwoju produktów są pobierane z Twoich danych osobowych, lecz żadne dane osobowe nie zostaną opublikowane ani ujawnione, ponieważ są one zagregowane i zanonimizowane na potrzeby badań i rozwoju produktów, a zatem żadna osoba nie może zostać zidentyfikowana na ich podstawie.

3.6 Podstawa prawna przetwarzania danych
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są podane poniżej. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy dany element danych. Więcej informacji na ten temat możemy udzielić na prośbę użytkownika. W przypadku, w którym podstawą prawną jest uzasadniony interes, poniżej określamy, jakie są nasze uzasadnione interesy. Ogólnie rzecz ujmując, nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach innych niż wysyłanie wiadomości o charakterze marketingowym do określonych potencjalnych klientów, kiedy szczególne kategorie danych są pozyskiwane od respondentów lub kiedy zachęcamy uczestników do podzielenia się wynikami w celach badawczych. W przypadkach, w których zgoda jest wykorzystywana jako podstawa prawna przetwarzania danych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (zob. jak w Rozdziale 8).

Osoba, której dane dotyczą Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Klienci
 • rejestracja klientów i zarządzanie relacjami
 • dostarczanie aktualizacji naszych warunków
 • dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach
 • pozyskiwanie informacji zwrotnej o naszych produktach i usługach
 • umożliwianie klientom uczestniczenia w ankietach i konkursach
 • dostarczanie klientom właściwych treści strony internetowej i reklam
 • wystawianie faktur i zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeń
 • kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w celu zainteresowania ich naszymi produktami i usługami
Uzasadniony interes

 • dostarczanie produktów i usług naszym klientom
 • dostarczanie naszych ocen i powiązanych produktów personelowi naszych klientów
 • dostarczanie, przez nas zespół, usług w zakresie oceny lub programów personelowi naszych klientów
 • monitorowanie wiadomości elektronicznych, rozmów telefonicznych i innych środków komunikacji oraz działań związanych z Twoim kontem w celu badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów i usług
 • aktualizowanie naszych rejestrów
 • dobra administracja (good governance), księgowość oraz zarządzanie i audyt w ramach naszych działań biznesowych
 • wysyłanie wiadomości o charakterze marketingowym
 • rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej
 • prowadzenie badań i rozwijanie produktów w celu ulepszania naszych produktów i usług z korzyścią dla naszych klientów i innych osób
 • Wykonanie umowy
 • Wysyłanie wiadomości marketingowych w celu potwierdzenia Twojego zainteresowania dostarczaniem naszych produktów i usług klientom korporacyjnym

Zgoda:

 • na wysyłanie do Ciebie wiadomości o charakterze marketingowym w celu potwierdzenia Twojego zainteresowania dostarczaniem naszych produktów i usług konsumentom
Uczestnicy
 • rejestracja uczestnika
 • poddanie się ocenie
Uzasadniony interes:

 • dostarczanie usług w zakresie oceny lub programów przez nasz zespół
 • rozwijanie produktów w celu ulepszania naszych produktów i usług z korzyścią dla naszych klientów i innych osób

Wykonanie umowy:

 • dostarczanie naszych ocen i powiązanych produktów personelowi naszych klientów

Zgoda:

 • dotycząca przetwarzania opcjonalnych szczególnych kategorii danych w celu prowadzenia badań i rozwoju produktów na potrzeby ulepszania naszych produktów i usług
Osoby trzecie
 • zarządzanie relacjami z dostawcami, w tym zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami
W przypadku podmiotu prawnego:
Uzasadniony interes:

 • korzystanie z usług w celu prowadzenia naszej działalności i dostarczania produktów i usług klientom
 • rozwój naszej działalności i informowanie o strategii marketingowej
 • dobra administracja (good governance), księgowość oraz zarządzanie i audyt w ramach naszych działań biznesowych
 • monitorowanie wiadomości elektronicznych, rozmów telefonicznych i innych środków komunikacji oraz działań związanych z Twoim kontem
 • aktualizowanie naszych rejestrów

W przypadku osoby fizycznej:
Wykonywanie umowy

Personel (EOG)
 • Stosunek Pracownik/Pracodawca
Wykonywanie umowy zawartej z personelem (ogólnie w odniesieniu do danych osobowych)

Zgodność z obowiązkami prawnymi pracodawcy

Aplikujący na stanowiska pracy
 • Możliwe oferty pracy
Zgoda

 • Na zatrudnienie

Konieczne w celu zawarcia stosunku zatrudnienia:
Na etapie negocjacji z wybranymi kandydatami

3.7 Pliki cookies
Używamy plików cookies pierwszej kategorii ustawionych wyłącznie przez nas. Prosimy zwrócić uwagę, że na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do witryn osób trzecich, wtyczek i aplikacji. Te witryny, wtyczki i aplikacje mogą używać plików cookies, nad którymi nie mamy kontroli. Możliwe jest jednak ograniczenie lub zablokowanie plików cookies stron trzecich poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki; blokowanie ich nie powinno mieć wpływu na funkcjonalność i korzystanie z naszej strony internetowej. Więcej informacji o plikach cookies i zastosowaniu ich przez CCL można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.

4. Osoby, którym udostępniamy Twoje dane osobowe

Możemy być zmuszeni udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim na potrzeby przetwarzania i podwykonawstwa przetwarzania danych. Podmioty przetwarzające dane i podwykonawcy przetwarzający dane są poddawani przez nas procesowi selekcji i okresowym kontrolom. Zawieramy umowy przetwarzania danych osobowych odpowiednio zarówno z podmiotami przetwarzającymi, jak i administratorami.

CCL nie wynajmuje ani nie sprzedaje informacji organizacjom będącym podmiotami zewnętrznymi. Firma CCL będzie udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym tylko w sposób opisany w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Co więcej, firma CCL ogranicza zakres gromadzonych informacji do minimum niezbędnego do świadczenia pozostałych usług, takich jak obsługa klienta czy wysyłanie ofert kluczowych produktów i usług. Wszelkie informacje finansowe przekazywane firmie CCL są przechowywane w bezpieczny sposób. Firma CCL współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępniania danych w związku z usługami i badaniami wynikającymi z umów zawartych z klientami CCL. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz naszej firmy.

Firma CCL może także ujawniać dane osobowe:

 • W sytuacjach przewidywanych przez prawo, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobne postępowanie prawne
 • Jeśli w dobrej wierze takie ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony praw innych osób, bezpieczeństwa, prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw lub reagowania na żądania władz państwowych
 • Jeśli firma CCL bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży wszystkich aktywów lub ich części, użytkownicy zostaną powiadomieni przez pocztą e-mail i/lub witrynę internetową o wszelkich zmianach własnościowych lub wykorzystaniu danych osobowych, a także wyborach, jakich użytkownicy mogą dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych
 • Dowolnemu podmiotowi zewnętrznemu, któremu użytkownicy lub klienci udzielili wcześniej stosownej zgody

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

CCL jest organizacją non-profit posiadającą oddziały i jednostki na całym świecie; Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów niż miejsce Twojego zamieszkania/Twojej siedziby i tam przechowywane. Obejmuje to państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i państwa, które nie mają ustawodawstwa przewidującego właściwą ochronę danych osobowych. W razie pobrania Twoich danych osobowych w ramach EOG, ich przekazanie poza EOG odbędzie się wyłącznie:

 • na rzecz odbiorcy z miejscem zamieszkania lub siedzibą w państwie zapewniającym adekwatny poziom ochrony Twoich danych osobowych; i/lub
 • w zakresie umowy zawartej z odbiorcą danych, co oznacza, że odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony tej samej rangi co w państwach EOG, takiej jak standardowe klauzule umowne zaaprobowane przez Komisję Europejską.

Firma Center for Creative Leadership jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako instytucja akademicka i badawcza zgodnie z 501(c)(3). Zważywszy na swój status organizacji non-profit, CCL nie może być stroną Tarczy Prywatności EU-USA z postanowienia Departamentu Handlu USA.

6. W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ustawicznej poufności, kompletności, dostępności i odporności systemów i usług, jako że są one powiązane z posiadanymi przez nas danymi osobowymi, w celu zapobieżenia ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi.

W ramach sprawowania przez nas funkcji zarówno administratora, jak i podmiotu przetwarzającego dane, wdrażamy odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa informacji adekwatny do ryzyka. Nasza infrastruktura IT i aplikacji komputerowych została opracowana tak, by zapewnić bezpieczne świadczenie usług, przechowywanie zaszyfrowanych danych zapasowych z zabezpieczeniami prywatności na poziomie użytkownika końcowego, szyfrowaną komunikację w ramach różnych usług oraz bezpieczne użytkowanie przez klientów.

Nasi pracownicy, współpracownicy i konsultanci są zobowiązani do przestrzegania naszych przepisów o poufności i polityki prywatności oraz odbycia obowiązkowego szkolenia w zakresie ochrony danych. Mamy różnorodne zasady, które wyraźnie określają obowiązki i oczekiwane zachowanie w związku z ochroną informacji poufnych.

Stosujemy procedury przewidujące dochodzenie oraz składanie powiadomień w sprawach wypadków i naruszeń. W sytuacjach, w których nasza ocena prawdopodobnego ryzyka dla osób fizycznych, których dotyczą dane osobowe, wykaże, że naruszenie danych osobowych może doprowadzić do wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, niezwłocznie poinformujemy osoby fizyczne (oraz powiązanych administratorów i odpowiedni organ nadzoru, jeżeli jest to wymagane prawnie) o takich naruszeniach, zgodnie z przepisami prawa i naszymi warunkami umownymi.

W przypadku, w którym przydzieliliśmy Ci (lub wybrałeś/-aś) imię użytkownika i/lub hasło umożliwiające dostęp do określonych części naszej strony internetowej lub korzystanie z naszych produktów i usług, zachowanie nazwy użytkownika i hasła w poufności należy do Twoich obowiązków. Nie udostępniaj tych danych nikomu.

7. Zatrzymywanie danych

Będziemy zatrzymywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel, w jakim zostały zebrane lub jeśli jest to wymagane prawnie. CCL będzie zatrzymywać i używać niniejsze dane osobowe w celu dopełnienia przewidzianych prawem obowiązków, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów.

8. Twoje prawa

8.1 Wniosek o dostęp do Twoich danych osobowych
(powszechnie znany jako „subject access request” lub „SAR”). Pozwala na otrzymanie kopii danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat i sprawdzenie, czy przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem.

8.2 Wniosek o sprostowanie Twoich danych osobowych
Pozwala na sprostowanie wszelkich niekompletnych lub nieprawidłowych danych, jakie mamy na Twój temat, jednakże możemy zażądać weryfikacji poprawności dostarczonych nam nowych danych.

8.3 Wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych
Pozwala na wystosowanie wniosku o usunięcie danych osobowych w przypadkach, gdy nie mamy uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Masz także prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli z powodzeniem dochodziłeś/-aś swojego prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz niżej), jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jeżeli jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych na mocy prawa lokalnego. Należy jednak pamiętać, że możemy nie zawsze być w stanie spełnić Twoją prośbę o usunięcie danych z konkretnych powodów wynikających z przepisów prawa, o czym poinformujemy Cię odpowiednio w chwili złożenia wniosku.

8.4 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Umożliwia Ci wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (nasz lub strony trzeciej) i istnieją w Twojej konkretnej sytuacji okoliczności, na podstawie których pragniesz wnieść sprzeciw, ponieważ czujesz, że przetwarzanie ma wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Ponadto masz prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że posiadamy ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

8.5 Wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
Pozwala na wystosowanie wniosku o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) jeżeli pragniesz, byśmy zweryfikowali prawidłowość danych; b) jeżeli korzystamy z Twoich danych w sposób niezgodny z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, c) jeżeli chcesz, byśmy zachowali Twoje dane osobowe, nawet gdy ich już nie potrzebujemy, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) jeżeli wniosłeś/-aś sprzeciw wobec używania przez nas danych osobowych, ale musimy ustalić, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

8.6 Wycofanie zgody
Możesz wycofać zgodę w każdej chwili, jeżeli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem przez zgody. Jeżeli wycofasz zgodę, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów i usług. Poinformujemy Cię o takich okolicznościach w chwili wycofania przez Ciebie zgody.

Jeżeli będziemy podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe, poinformujemy właściwego administratora danych o Twoim wniosku oraz będziemy z nim współpracować w zakresie realizacji wniosku.

8.7 Dalsze informacje
Możemy potrzebować od Ciebie określonych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości lub weryfikacji prawa dostępu do danych osobowych (lub wykonywania innych Twoich praw). Stanowi to środek bezpieczeństwa gwarantujący, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym do ich otrzymania.

9. Wykonywanie Twoich praw

Osoby chcące uzyskać dostęp bądź pragnące poprawić lub usunąć nieprawidłowe dane powinny złożyć stosowny wniosek bezpośrednio do nas lub administratora danych. Jeśli klient zwróci się do firmy CCL o usunięcie danych, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu miesiąca od wystosowania wniosku.

10. Jak się z nami skontaktować

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych lub wykonywania Twoich praw opisanych powyżej, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail (privacy@ccl.org) lub pismo (DPO, Legal Department, rue Neerveld 101-103, 1200 Bruksela, Belgia).

W przypadku złożenia wniosku w związku z Twoimi prawami podaj swoje pełne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, pełen adres pocztowy).

Adres kontaktowy CCL w Stanach Zjednoczonych to:

Center for Creative Leadership
1 Leadership Place
Greensboro, NC 27410, USA

11. Prawo „Shine the Light” stanu Kalifornia

Art. 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znany jako prawo „Shine the Light”, pozwala użytkownikom pozostającym rezydentami stanu Kalifornia żądać i uzyskać od nas listę danych osobowych (jeśli takie są), które ujawniliśmy stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego w poprzedzającym roku kalendarzowym, oraz nazwy i adresy tych stron trzecich. Wnioski mogą być składane raz w roku i są zwolnione z opłaty. Na mocy art. 1798.83 CCL obecnie nie udostępnia żadnych danych osobowych osobom trzecim na ich potrzeby marketingu bezpośredniego.

12. Prawo obowiązujące

Bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa UE i prawa krajowego korzystanie z CCL Services podlega odpowiednio prawu stanu Karolina Północna oraz Stanów Zjednoczonych. Wszelkie roszczenia wniesione w Stanach Zjednoczonych podlegają właściwości sądów stanu Karolina Północna, nie uchybiając prawu wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych lub sądu właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych w Unii Europejskiej.

13. Status Polityki prywatności i zmiany

CCL może aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w swoich praktykach dotyczących przetwarzania informacji. W przypadku wprowadzania istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na koncie) lub informację opublikowaną na tej witrynie przed wejściem zmian w życie. Zachęcamy użytkowników do okresowego sprawdzania niniejszej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat praktyk CCL w zakresie ochrony prywatności.

14. Organy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej