Dit is het privacybeleid voor het Center for Creative Leadership, 1 Leadership Place, Greensboro, NC 27410, Verenigde Staten en haar internationale entiteiten of vestigingen.

Inleiding

Het Center for Creative Leadership (“CCL”) verbindt zich ertoe de privacy van onze stakeholders te respecteren en beschermen. CCL volgt de ethische richtlijnen van de Amerikaanse Vereniging van Psychologie met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens van individuen voor onderzoeksdoeleinden; deze gedragscode is in het bijzonder gericht op het beschermen van persoonlijke rechten. Daarnaast heeft CCL zich ertoe verbonden te handelen in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) van de Europese Unie.

CCL is gevestigd in de Verenigde Staten en onderhoudt haar servers in de Verenigde Staten. Als u ons bezoekt vanuit een regio buiten de Verenigde Staten met wetgeving op het gebied van het verzamelen en gebruiken van gegevens, houd er dan rekening mee dat door het gebruik van onze site en diensten uw persoonlijke gegevens voor verwerking naar de Verenigde Staten worden overgebracht.

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met gegevens, waaronder de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, informatie over doorgifte aan derden en internationale doorgiften, evenals uw rechten als betrokkene. Deze versie is bijgewerkt om rekening te houden met de versterkte rechten van personen in het kader van de AVG, om het beleid begrijpelijker te maken en om u meer eerlijkheid en transparantie te bieden door aanvullende informatie beschikbaar te stellen. Aan het begin treft u een inhoudsopgave met snelkoppelingen om u te helpen bij het navigeren door het privacybeleid en informatie sneller en gemakkelijker te vinden.

Dit privacybeleid omvat de volgende onderdelen:

1. Wie zijn wij en andere belangrijke informatie

CCL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om haar leiderschap- en onderzoeksproducten en -diensten aan te bieden. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door middel van het gebruik van onze producten en diensten, het gebruik van onze website, het invullen van onze psychometrische assessments en andere persoonlijke gegevens met betrekking tot ons bedrijf als leverancier van leiderschap- en onderzoeksdiensten.

Dit privacybeleid heeft tevens betrekking op alle entiteiten en vestigingen van CCL. Wanneer we verwijzen naar “we”,“wij”, “ons” en “onze” bedoelen we CCL, onze vestigingen en entiteiten, als de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van gegevens, al naar gelang van toepassing.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op de gegevensbescherming. Raadpleeg hoofdstuk 10 voor volledige informatie over hoe u contact kunt opnemen met CCL en de functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming wordt ondersteund door een multifunctioneel team op gebied van gegevensbescherming en is te bereiken via e-mail op privacy@ccl.org.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we deze?

2.1 Wanneer u onze internetsites bezoekt
Als u onze internetsites bezoekt, verzamelen wij automatisch de bijbehorende sessiegegevens. Sessiegegevens worden ons verstrekt door uw browser, door integraties van derden op onze sites en door onze logbestanden, die uw activiteiten tijdens het browsen op onze sites registreren, bijvoorbeeld wanneer u op een link klikt. We kunnen bepaalde gegevens opslaan in een of meer cookies die we naar uw browser sturen (zie ons Cookiebeleid (Cookie Policy)).

Wanneer u slechts de website van CCL bezoekt, hoeft u geen persoonlijke gegevens in te voeren (hoewel onze cookies bepaalde persoonlijke gegevens kunnen verzamelen voor statistische en analytische doeleinden). Indien u ons echter om informatie vraagt, zich bij ons registreert, zich aanmeldt voor een van onze evenementen of ons marketingmateriaal ontvangt, of anderszins interesse toont in onze producten of diensten of een probleem meldt, verzamelen wij alle persoonlijke gegevens die op dat moment aan ons worden verstrekt.

Deze site stelt voor sommige gebruikers chatrooms, fora, prikborden en/of nieuwsgroepen beschikbaar. Wij raden gebruikers aan voorzichtig te zijn bij het bekend maken en verzenden van persoonlijke gegevens via openbare fora. Neem contact op met CCL om de verwijdering van persoonlijke gegevens van CCL’s blog of communityforum aan te vragen via unsubscribe@ccl.org. Indien verwijdering van persoonlijke gegevens niet mogelijk is, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Met hun toestemming geeft CCL, naast andere aanbevelingen, persoonlijke testimonials van tevreden klanten weer op haar site. Met uw toestemming kan uw testimonial samen met uw naam worden geplaatst. Elke klant of betrokkene die een testimonial wil bijwerken of verwijderen, kan contact opnemen met CCL via Client Services.

CCL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe vaak mensen toegang krijgen tot onze content of deze lezen. We gebruiken deze informatie als een geheel om te begrijpen welke content onze leden nuttig of interessant vinden, zodat we de meest waardevolle content kunnen produceren die aan uw behoeften voldoet. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en het aanbieden van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van de CCL-website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wanneer u onze websites bezoekt en toegang krijgt tot bronnen op onze websites, kunnen wij automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens verzamelen. We verzamelen deze gegevens via cookies, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer. In ons Cookiebeleid (Cookie Policy) vindt u meer informatie over dit onderwerp. U kunt uw cookies beheren via ons cookiebeleid door op de knop cookie-instellingen te klikken onder de titel “Cookiebeleid” (Cookie Policy).

2.2 Bij een aankoop via onze website of boekwinkel
CCL verzamelt de contactgegevens van gebruikers (zoals naam en e-mailadres) en financiële informatie (zoals rekening- of creditcardnummer). CCL maakt gebruik van de contactgegevens van het bestelformulier om bestellingen naar haar klanten te sturen. Contactgegevens worden ook gebruikt om indien nodig contact op te nemen met klanten.

2.3 Bij het registreren of aanmaken van een account
Als u zich registreert of een account aanmaakt, vragen wij u bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens de registratie van uw account. Wij verzamelen uw naam, contactgegevens en andere informatie en kunnen u vragen om andere optionele informatie die ons helpt u beter van dienst te zijn.

Het is mogelijk dat u zich wilt abonneren op de publicaties van CCL zonder een programma bij te wonen. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden om de nieuwsbrieven van CCL te ontvangen, ook al bent u geen CCL-deelnemer. Om CCL-nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen, wordt u gevraagd om een geldig e-mailadres op te geven.

CCL deelt deze informatie niet met derden, anders dan om de informatie op te slaan in onze cloud-hosted databases. Wij verlaten ons op een contractuele basis om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de afhandeling van uw verzoek om onze publicaties te ontvangen. U kunt zich naar eigen keuze abonneren op CCL-nieuws en -updates, die als direct marketing kunnen worden beschouwd.

U kunt uw CCL-abonnementen beheren door u op elk gewenst moment aan of af te melden. Raadpleeg onze pagina Voorkeursinstellingen e-mail (E-mail Preference Center) om uw abonnementen te beheren.

2.4 Bij het volgen van een programma of het invullen van een assessment
Als een deelnemer een assessment invult, verzamelen we de naam van de deelnemer, zijn e-mailadres, contactgegevens, assessmentreacties, sessiegegevens en andere gegevens die mogelijk verstrekt kunnen worden of die aan een account zijn gekoppeld. In sommige gevallen stellen we vragen waarop het antwoord optioneel is (zoals demografische vragen) en deze vragen worden als zodanig geïdentificeerd. In bepaalde gevallen kunnen deze optionele demografische vragen betrekking hebben op het verzamelen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals informatie over uw ras of etnische afkomst. Het staat u vrij om deze optionele vragen niet te beantwoorden. Voor de verwerking van een bijzondere categorie van persoonsgegevens is onze rechtmatige basis voor verwerking uw uitdrukkelijke, geïnformeerde toestemming, die afzonderlijk zal worden gevraagd.

De gegevens worden rechtstreeks van u verzameld wanneer u een assessmentvragenlijst via CCL-platforms of anderszins invult. Er kunnen ook gegevens worden verzameld bij uw werkgever. Wanneer feedback wordt gegeven en/of wanneer u deelneemt aan een assessment- of leiderschapsprogramma of een andere dienstverlening van CCL, kunnen aanvullende gegevens naast de bovenstaande door u worden verstrekt aan, respectievelijk, de coach en/of werkgever of ons projectteam, op het moment van een dergelijke feedback, assessment of betrokkenheid.

2.5 Wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan onderzoek
Als onderdeel van haar activiteiten voert CCL ook origineel wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Aangezien de organisaties en mensen die deelnemen aan onze trainingsprogramma’s en andere activiteiten waardevolle bronnen voor onderzoeksgegevens vormen, wordt de informatie die van hen wordt verzameld veilig opgeslagen in CCL-databases en kan deze deel uitmaken van een onderzoeksproject. CCL zet zich ervoor in om de rechten, privacy en waardigheid te beschermen van elke persoon die aan deze activiteiten deelneemt. Om deze reden hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen:

 • CCL volgt de ethische richtlijnen van de Amerikaanse Vereniging van Psychologie met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens van individuen voor onderzoeksdoeleinden; deze gedragscode is in het bijzonder gericht op het beschermen van persoonlijke rechten.
 • Alle gegevens die voor onderzoek worden gebruikt, worden verkregen na de geïnformeerde en/of uitdrukkelijke toestemming van de individuele deelnemer.
 • Vragen met betrekking tot bevolkingsgroep/etnische herkomst of familiegeschiedenis zijn bedoeld voor Amerikaans onderzoek en Amerikaanse rapportagedoeleinden. De Amerikaanse wet moedigt ons aan om informatie te verzamelen over de bevolkingsgroepen van onze klanten. Het zou kunnen dat het verzamelen van dergelijke informatie in andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten niet is toegelaten. Beantwoord vragen over bevolkingsgroep/etnische herkomst of familiegeschiedenis daarom alleen als u in de Verenigde Staten woont.
 • De assessmentgegevens die we verzamelen over of van een persoon als deel van de activiteiten ter verbetering van leiderschap worden gedeeld met en uitgelegd aan die persoon.
 • De informatie die we verzamelen over of van een persoon wordt als vertrouwelijk beschouwd. Personen krijgen alleen feedback over assessments van gekwalificeerde feedbackcoaches. Elke verdere bekendmaking of uitwisseling is alleen mogelijk onder voorbehoud van toestemming van de persoon.
 • Hoewel CCL nooit werd gevraagd om informatie vrij te geven zonder toestemming van de persoon (of zonder toestemming van een bevoegd juridisch afgevaardigde zoals een executeur of een bevoegde advocaat), erkennen we dat we in het uiterst ongebruikelijke geval van een rechterlijk bevel, verplicht zouden kunnen zijn om dit te doen.
 • Gegevens verzameld uit enquêtes die door CCL worden gepubliceerd, worden in onze beveiligde database opgeslagen. Deze zullen deel gaan uitmaken van de normgroep die duizenden scores bevat en waartegen individuele scores worden gekalibreerd. Op periodieke basis publiceert CCL gegevens over groepen mensen. Individuen worden in deze rapporten nooit genoemd. Specifieke organisaties worden alleen genoemd nadat we vooraf schriftelijke goedkeuring van de organisatie hebben ontvangen. CCL kan een organisatie ook voorzien van beknopte profielen over groepen of individuen binnen die organisatie indien het aantal individuen groot genoeg is om potentieel betekenisvol te zijn.
 • Indien gewenst kunnen de responsgegevens uit de onderzoeksdatabase van CCL worden verwijderd. Stuur een e-mail naar privacy@ccl.org met het verzoek om uw gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat wanneer uw gegevens uit onze database zijn verwijderd, CCL u nadien geen kopie van het feedbackrapport zal kunnen geven of uw gegevens in groepsprofielen zal kunnen gebruiken.

2.6 Wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan een enquête
Van tijd tot tijd kan CCL online enquêtes plaatsen om bezoekers te vragen naar hun mening over leiderschap, CCL-diensten of de behoeften van bezoekers. Deze informatie zal intern worden gebruikt om CCL-klanten beter van dienst te kunnen zijn. De verzamelde contactgegevens van de klant worden alleen gebruikt om, indien nodig, contact op te nemen met de bezoeker. Demografische en profielgegevens kunnen ook worden verzameld wanneer dat nodig is, en zouden alleen worden gebruikt voor interne rapportage.

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een van onze enquêtes, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en andere persoonlijke informatie die u in uw antwoorden op de enquête verstrekt. Deelname aan enquêtes is optioneel en wij geven u de mogelijkheid om op elk gewenst moment af te zien van de mogelijkheid om gecontacteerd te worden voor enquêtes.

2.7 Wanneer u ervoor kiest om marketingcommunicatie te ontvangen
Als u zich aanmeldt om onze marketingcommunicatie te ontvangen, kunnen wij informatie verzamelen over de open rate van de communicatie en of een bepaalde persoon heeft geklikt op een link in een bepaalde communicatie.

CCL maakt ook gebruik van een marketingdatabasebeheerprogramma van een derde partij dat een cookie implementeert wanneer een gebruiker communiceert met een marketinguiting, zoals een marketingmail of een marketinggebaseerde bestemmingspagina op onze website. Deze cookie verzamelt persoonlijke gegevens zoals uw naam, welke pagina’s u bezoekt op de CCL-website, uw geschiedenis op de CCL-website, uw aankopen van de CCL-website, en dergelijke. We gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te evalueren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd (zie ons Cookiebeleid (Cookie Policy)).

2.8 Wanneer u een klant of ander zakelijk contactpersoon bent
Als u een klant of ander zakelijk contactpersoon bent, of als u een werknemer of agent van een klant of zakelijk contactpersoon bent, kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens verzamelen in het kader van onze regelmatige interactie met u.

Momenten waarop gegevens worden verzameld:

 • Voorafgaand aan, bij aanvang en gedurende de looptijd van een contractuele relatie bij het aanvragen van onze producten en diensten;
 • Wanneer u formulieren invult op onze site of voor onze producten en diensten, inclusief het registreren voor gebruik van onze site, het abonneren op onze diensten, het plaatsen van materiaal of het gebruik van andere diensten;
 • Wanneer u deelneemt aan een door ons gesponsorde wedstrijd of promotie;
 • Wanneer u contact met ons opneemt of een probleem aan ons meldt, of ons feedback geeft, of een enquête invult;
 • Wanneer u met ons zaken doet via onze website of wanneer u via de telefoon of per e-mail bestellingen bij ons plaatst.

2.9 Wanneer u met derden contact hebt met betrekking tot onze producten of diensten
We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, zoals van klanten, websites waar we adverteren, zakenpartners en dienstverleners. Bepaalde informatie heeft betrekking op een specifieke persoon; andere informatie kan alleen worden gekoppeld aan een toegangspunt of een apparaat.

We kunnen ook persoonlijke gegevens over u verzamelen van derden of publiek beschikbare bronnen, waaronder:

 • Analytics-providers (zoals Google);
 • Organisatoren van evenementen of online sociale websites (zoals LinkedIn);
 • Op maat gemaakte databaseproviders (zoals IBM Watson).

2.10 Wanneer u ervoor kiest om naar een vacature bij CCL te informeren
Als u ervoor kiest om te solliciteren naar een openstaande functie, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en alle andere persoonlijke informatie die u in verband met uw sollicitatie verstrekt. Wij gebruiken deze informatie alleen om u te overwegen als kandidaat voor de functie waarnaar u solliciteert en om in dit verband contact met u op te nemen.

De gegevens van de sollicitanten worden verzameld op het moment dat zij bij ons solliciteren naar een functie, hetzij online, hetzij per post of via een bureau, en tijdens eventuele daaropvolgende interacties als onderdeel van het wervingsproces.

2.11 Wanneer u geen persoonlijke gegevens verstrekt
Wanneer we persoonlijke gegevens moeten verzamelen op grond van de wet of in het kader van een contractuele overeenkomst, en u deze – verplicht zijnde – gegevens niet verstrekt wanneer u daarom wordt verzocht, kunnen we mogelijk niet voldoen aan de voorwaarden van het contract of de relatie die we met u hebben.

3. Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie en hoe u cookies kunt beheren. Het omvat de rechtmatigheid waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw gegevens.

3.1 Klanten en leveranciers (met inbegrip van individuele ondernemingen) en andere zakelijke contacten

3.1.1 Persoonlijke gegevens van klanten (waaronder identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens) worden gebruikt:

 • Om u te voorzien van producten en diensten die u bij ons aanvraagt.
 • Om onze contractuele relatie op een permanente basis te beheren.
 • Voor klantenadministratie met inbegrip van de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit de tussen u en ons gesloten contracten en het bewaren van correspondentie indien u contact met ons opneemt.
 • Om een beeld te krijgen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of welke producten, diensten of aanbiedingen voor u interessant kunnen zijn (marketing genoemd) om u informatie te verstrekken over onze andere producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, inclusief onze catalogus en onze regelmatige nieuwsbrief, en, indien relevant, informatie over organisaties die bevoegd zijn om CCL-producten en -diensten aan te bieden, voor zover u niet hebt aangegeven dat u voor dergelijke doeleinden niet gecontacteerd wenst te worden.
 • Om onze service aan u te personaliseren, inclusief ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om uw mening over producten en diensten te vragen.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienstverlening, wanneer u ervoor kiest om dit te doen, inclusief livechatfuncties.
 • Voor het technisch beheer van onze sites, inclusief het u informeren over wijzigingen in onze service.
 • Voor verdere informatie over onze producten en diensten.

3.1.2 Persoonlijke gegevens van leveranciers en andere zakelijke contacten (waaronder identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens) worden gebruikt:

 • Om producten en diensten te ontvangen.
 • Om onze contractuele relatie op een permanente basis te beheren.
 • Voor leveranciersadministratie met inbegrip van de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit de tussen u en ons gesloten contracten en het bewaren van correspondentie indien u contact met ons opneemt.
 • Om updates en nieuws over onze producten en diensten te bieden, die als zodanig relevant kunnen zijn voor de diensten die u levert.

U kunt uw marketing- en andere contactvoorkeuren beheren via onze pagina Voorkeursinstellingen e-mail (Email Preference Center). U ontvangt marketingberichten van ons als u om dergelijke communicatie, gekochte producten of diensten hebt gevraagd, of als u ons of een van onze dienstverleners uw gegevens hebt verstrekt en niet hebt aangegeven af te zien van het ontvangen van marketingberichten. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, kunnen we om administratieve of operationele redenen met u moeten communiceren; daarom, terwijl u onze producten en diensten gebruikt en dit wenst te blijven doen, is het niet mogelijk om af te zien van alle communicatie met ons, en daarom kan een dergelijk afzien van niet van toepassing zijn op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van de aankoop van producten of diensten of andere gerelateerde activiteiten of transacties.

3.2 Deelnemers
Er zal gebruik worden gemaakt van persoonlijke gegevens die zijn verzameld van deelnemers die onze assessmentvragenlijsten invullen:

 • Om, op verzoek van coaches, gepersonaliseerde door de computer gegenereerde rapporten van deelnemers aan onze assessmentvragenlijsten, aan te leveren, al dan niet via ons webgebaseerd scoring- en leveringsplatform. Soms combineren we deelnemersgegevens met die van andere deelnemers (bijvoorbeeld om geaggregeerde teamrapporten op te stellen).
 • Wanneer feedback wordt gegeven, ten behoeve van de feedbacksessie tussen de deelnemer en de coach.
 • Als u deelneemt aan een assessment- of leiderschapsprogramma of een andere consultancy-opdracht van ons leiderschapsteam, kunnen aanvullende gegevens die u verstrekt, worden gebruikt voor het leveren van onze diensten.
 • Voor onderzoek en productontwikkeling. Dergelijke gegevens worden verzameld door het invullen van onze assessmentvragenlijsten, onder meer via online platforms of anderszins, voor onderzoeks- en productontwikkelingsdoeleinden, om statistieken te produceren van het type dat in onze producthandleidingen wordt beschreven, bijvoorbeeld psychometrische normen en gevalideerde gegevens. Als onderdeel van het testproces kan u worden gevraagd om uw toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onderzoek en productontwikkeling en om aanvullende optionele onderzoeksvragen te beantwoorden. Indien u hiervan afziet, worden er geen gegevens verzameld of gebruikt voor onderzoek en productontwikkeling.

Als u hiermee instemt, wordt u gevraagd om uw toestemming te geven voor de verwerking voor onderzoeksdoeleinden en voor de verwerking van alle of eventuele bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

3.3 Bezoekers van de CCL-website
Persoonlijke gegevens (waaronder identiteits-, contact-, technische en gebruiksgegevens) worden gebruikt om een beeld te krijgen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of welke producten, diensten of aanbiedingen voor u van belang kunnen zijn (marketing genoemd) om u meer informatie over onze producten en diensten te verstrekken. U kunt uw marketing- en andere contactvoorkeuren beheren via onze pagina Voorkeursinstellingen e-mail (Email Preference Center). U ontvangt marketingberichten van ons als u ons om informatie hebt gevraagd of als u ons of een van onze dienstverleners uw gegevens hebt verstrekt en u niet hebt aangegeven af te zien van het ontvangen van marketing. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die later worden verstrekt als u er vervolgens voor kiest om producten of diensten te kopen, en in relatie tot andere daaropvolgende gerelateerde activiteiten of transacties.

3.4 Sollicitanten
De gegevens van sollicitanten zullen worden gebruikt voor de beoordeling van de geschiktheid voor een functie, als onderdeel van het sollicitatieproces. Indien een kandidaat vervolgens een functie bij CCL wordt aangeboden en hij of zij deze accepteert, worden de gegevens die voor aanvang van het dienstverband zijn verzameld, behandeld in overeenstemming met het personeelsbeleid van CCL.

3.5 Geaggregeerde gegevens
We gebruiken ook geaggregeerde gegevens, waaronder cookiegegevens (zie ons Cookiebeleid (Cookie Policy)) en respondentgegevens uit de antwoorden van de respondenten op onze assessments, en uit de facultatieve antwoorden die voorafgaand aan het invullen van de vragenlijsten zijn ingevuld, ten behoeve van onderzoek en productontwikkeling. Geaggregeerde gegevens die in het kader van onze onderzoeks- en productontwikkelingsfuncties worden gebruikt, zijn afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar er worden geen persoonlijke gegevens gepubliceerd of openbaar gemaakt, aangezien deze worden samengevoegd en geanonimiseerd ten behoeve van onderzoek en productontwikkeling en daarom wordt geen enkele persoon geïdentificeerd noch is hij of zij identificeerbaar aan de hand van dergelijke gegevens.

3.6 Rechtmatigheid van de verwerking van gegevens
De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken en hun rechtmatigheid worden hieronder beschreven. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij elk element van de gegevens gebruiken. Verdere informatie kan op verzoek worden verstrekt. Wanneer gerechtvaardigd belang de rechtsgrond vormt, geven we hieronder aan wat onze gerechtvaardigde belangen zijn. In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, behalve met betrekking tot het verzenden van marketingcommunicatie naar bepaalde potentiële klanten, waar persoonsgegevens die behoren tot een bijzondere categorie worden verzameld van respondenten of wanneer wij deelnemers uitnodigen om resultaten te delen voor onderzoeksdoeleinden. Wanneer de toestemming als rechtmatigheid van de verwerking wordt gebruikt, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken (om te weten hoe u dit doet, zie Hoofdstuk 8).

Betrokkene Verwerkingsdoeleinde Rechtmatigheid van de verwerking
Klanten
 • het registreren van de klant en het beheer van de relaties
 • het verstrekken van updates over onze voorwaarden
 • het verstrekken van informatie over onze producten en dienstens
 • het vragen om feedback over onze producten en diensten
 • het klanten in staat stellen deel te nemen aan enquêtes en wedstrijden
 • het leveren van relevante websitecontent en advertenties aan klanten
 • facturatie en het beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
 • het contact opnemen met potentiële klanten om interesse in onze producten en diensten te achterhalen
Gerechtvaardigd belang

 • het leveren van producten en diensten aan onze klanten
 • het leveren van onze assessments en bijbehorende producten aan het personeel van onze klanten
 • het leveren van assessment- of programmadiensten door ons team aan het personeel van onze klanten
 • het controleren van e-mails, telefoongesprekken en andere communicatie en activiteiten met betrekking tot uw account om te onderzoeken hoe klanten onze producten en diensten gebruiken
 • het up-to-date houden van onze gegevens
 • het uitvoeren van goed bestuur, de boekhouding en het beheren en controleren van onze bedrijfsactiviteiten
 • het u toesturen van marketingcommunicatie
 • het laten groeien van ons bedrijf en het informeren van onze marketingstrategie
 • het uitvoeren van onderzoek en productontwikkeling om onze producten en diensten te verbeteren ten behoeve van onze klanten en anderen
 • het uitvoeren van een contract
 • het u toesturen van marketingcommunicatie om uw interesse in de levering van onze producten en diensten aan zakelijke klanten vast te stellen

Toestemming:

 • Om u marketingcommunicatie te sturen om uw interesse in onze producten en diensten aan zakelijke klanten vast te stellen
Deelnemers
 • het registreren van een deelnemer
 • het afronden van onze assessments
Gerechtvaardigd belang:

 • het leveren van assessment- of programmadiensten door ons team
 • het uitvoeren van productontwikkeling om onze producten en diensten te verbeteren ten behoeve van onze klanten en anderen

Uitvoering van contract:

 • het leveren van onze assessments en bijbehorende producten aan het personeel van onze klanten

Toestemming:

 • met betrekking tot de verwerking van optionele speciale categoriegegevens, om onderzoek en productontwikkeling uit te voeren om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren
Derden
 • het beheren van leveranciersrelaties, inclusief beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
Indien een rechtspersoon:
Gerechtvaardigd belang:

 • het ontvangen van diensten om onze activiteiten uit te voeren en producten en diensten aan klanten te leveren
 • het laten groeien van ons bedrijf en het informeren van onze marketingstrategie
 • het uitvoeren van goed bestuur, de boekhouding en het beheren en controleren van onze bedrijfsactiviteiten
 • het controleren van e-mails, telefoongesprekken en andere communicatie en activiteiten met betrekking tot uw account
 • het up-to-date houden van onze gegevens

Indien een natuurlijke persoon:
Uitvoering van contract

Personeel (EEA)
 • relatie tussen werknemer en werkgever
Uitvoering van contract met personeel (met betrekking tot persoonsgegevens in het algemeen)

Naleving van een wettelijke verplichting werkgever

Sollicitanten
 • mogelijke functie-aanbieding
Toestemming:

 • Om werkgelegenheid te bieden

Noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst aan te gaan:
In onderhandelingsfase met geselecteerde kandidaten

3.7 Cookies
We gebruiken alleen cookies die door onszelf zijn ingesteld. Houd er echter rekening mee dat onze website links naar websites van derden, plug-ins en applicaties kan bevatten. Deze websites, plug-ins en toepassingen kunnen gebruik maken van cookies waarover wij geen controle hebben. U kunt cookies van derden echter beperken of blokkeren via uw browserinstellingen, en het blokkeren van cookies van derden heeft geen invloed op de functionaliteit en het gebruik van onze website door u. Voor meer informatie over cookies en hoe CCL hier gebruik van maakt, raadpleegt u ons Cookiebeleid (Cookie Policy).

4. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens met derden moeten delen voor verwerkings- of subverwerkingsdoeleinden. We voeren een selectieproces en periodieke beoordeling uit met betrekking tot verwerkers en subverwerkers. Wij sluiten overeenkomsten voor gegevensverwerking met zowel verwerkers als verwerkingsverantwoordelijken, voor zover van toepassing.

CCL verhuurt of verkoopt geen informatie aan externe organisaties. CCL zal uw persoonlijke informatie alleen delen met derden op de manieren die in dit privacybeleid worden beschreven. CCL beperkt de verzamelde informatie tot het minimum dat nodig is om uitstekende service te bieden, zoals het bieden van klantenondersteuning of het aanbieden van belangrijke producten en diensten. Alle financiële informatie die aan CCL wordt verstrekt, wordt veilig bewaard. CCL heeft samenwerkingsverbanden met derden waarbij basiscontactinformatie en -gegevens worden gedeeld om gecontracteerde diensten en onderzoek met CCL-klanten te leveren. Deze bedrijven zijn alleen bevoegd om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dat nodig is om deze diensten aan ons te leveren.

CCL kan ook persoonlijke informatie vrijgeven:

 • Zoals vereist door de wet, zoals het naleven van een dagvaarding of een soortgelijke juridische procedure.
 • Wanneer te goeder trouw wordt aangenomen dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.
 • Als CCL betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, zullen gebruikers via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte worden gebracht van elke verandering in eigendom of gebruik van persoonlijke informatie, evenals de keuzes die gebruikers kunnen hebben met betrekking tot hun persoonlijke informatie.
 • Aan elke andere derde partij voor wie gebruikers of klanten vooraf toestemming hebben gegeven.

5. Internationale doorgifte van persoonlijke gegevens

CCL is een non-profit organisatie met vestigingen en entiteiten over de hele wereld; uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen buiten het land waar u zich bevindt. Dit geldt ook voor landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming van persoonsgegevens bieden. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens binnen de EER verzamelen, zal de doorgifte buiten de EER alleen plaatsvinden:

 • aan een ontvanger in een land dat een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens biedt; en/of
 • in het kader van een contract met de ontvanger van de gegevens, wat betekent dat de ontvanger de gegevens moet beschermen volgens dezelfde normen als binnen de EER gelden, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Het Center for Creative Leadership is georganiseerd in de Verenigde Staten van Amerika als een 501(c)(3) non-profit academische en onderzoeksinstelling. Vanwege deze non-profit status mag CCL niet deelnemen aan het EU US Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce (Amerikaans Ministerie van Handel).

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We doen er alles aan om de beveiliging van de verwerking en de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten te waarborgen, als zodanig met betrekking tot persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, om accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang te voorkomen.

In onze rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een niveau van informatiebeveiliging te waarborgen dat is afgestemd op het risico. Onze IT-infrastructuur en softwaretoepassingen zijn gebouwd om een veilige implementatie van diensten te bieden, versleutelde opslag van back-upgegevens met bescherming van de privacy voor eindgebruikers, versleutelde communicatie tussen diensten en veilig gebruik door klanten.

Ons personeel, onze medewerkers en consultants zijn verplicht zich te houden aan de vertrouwelijkheidsbepalingen en ons privacybeleid, naast de verplichte training in gegevensbescherming. We beschikken over verschillende beleidsmaatregelen die specifiek betrekking hebben op verantwoordelijkheden en verwacht gedrag met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Wij beschikken over procedures voor het onderzoeken en melden van incidenten en inbreuken. Wanneer in onze beoordeling van het waarschijnlijke risico voor de betrokken personen tot de conclusie wordt gekomen dat een inbreuk op persoonsgegevens kan leiden tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van personen, zullen wij personen (en de daarmee verbonden verwerkingsverantwoordelijken en de relevante toezichthoudende autoriteit, indien van toepassing) onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke inbreuk, zoals vereist door de wet en in overeenstemming met eventuele contractuele voorwaarden.

Wanneer wij u een gebruikersnaam en/of wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites of gebruik kunt maken van onze producten en diensten, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de gebruikersnaam en het wachtwoord. U mag deze gegevens met niemand delen.

7. Het bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op onze systemen alleen zo lang als wij deze nodig hebben, gezien de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals door de wet wordt vereist. CCL zal deze persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

8. Uw wettelijke rechten

8.1 Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens
(Ook bekend als “subject access request” of “SAR” of “verzoek om toegang betrokkene”). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

8.2 Verzoek om rectificatie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren
Dit stelt u in staat om alle onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u in ons bezit hebben, te laten corrigeren, hoewel wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt mogelijk moeten controleren.

8.3 Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens
Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

8.4 Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Dit stelt u in staat om bezwaar te maken tegen de verwerking wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er is iets met betrekking tot uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U beschikt tevens over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden terzijde schuiven.

8.5 Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen op te schorten: (a) indien u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) wanneer u wenst dat wij de gegevens bewaren zelfs als we deze niet langer nodig hebben, wanneer u juridische claims in wilt stellen, uitoefenen of verdedigen; of (d) wanneer bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij gerechtvaardigde belangen hebben om deze te gebruiken.

8.6 Intrekking van de toestemming
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij ons verlaten op toestemming als rechtmatigheid van verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u informeren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Wanneer wij een verwerker zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zullen wij de betreffende verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte brengen van uw verzoek en zullen wij de verantwoordelijke voor de verwerking bijstaan en met hem samenwerken om aan het verzoek te voldoen.

8.7 Verdere informatie
Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen of uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te verifiëren (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen.

9. Uw recht uitoefenen

Een persoon die toegang zoekt, of die onjuiste gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zijn verzoek aan ons en/of de verantwoordelijke voor verwerking van gegevens richten. Indien de klant CCL verzoekt de gegevens te verwijderen, wordt binnen een maand na het verzoek van de klant gereageerd.

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u een vraag heeft over onze verwerking of een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om per e-mail contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@ccl.org) of per post (DPO, Legal Department, rue Neerveld 101-103, 1200 Brussel, België).

Wanneer u ons een aanvraag met betrekking tot uw rechten stuurt, verzoeken wij u ons uw volledige contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres(sen) en volledig postadres) te verstrekken.

Het contactadres van CCL in de Verenigde Staten:

Center for Creative Leadership
1 Leadership Place
Greensboro, NC 27410, VS

11. California’s Shine the Light-wetgeving

California Civil Code Section 1798.83, bekend als de “Shine the Light”-wet, staat gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om een lijst van welke persoonlijke informatie (indien van toepassing) we in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor hun directmarketingdoeleinden en de namen en adressen van die derden op te vragen en van ons te verkrijgen. Verzoeken kunnen slechts eenmaal per jaar worden ingediend en zijn kosteloos. Op grond van 1798.83, deelt CCL momenteel geen persoonlijke gegevens met derden voor hun eigen directmarketingdoeleinden.

12. Toepasselijk recht

Onverminderd de toepassing van Europese of nationale wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zijn de wetten van de staat North Carolina en, voor zover van toepassing, die van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing op het gebruik van de diensten van CCL. Alle vorderingen die in de Verenigde Staten worden ingesteld, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van de staat North Carolina, onverminderd uw recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of bij een bevoegde rechtbank in de Europese Unie voor zaken in verband met gegevensbescherming.

13. Status van dit privacybeleid en wijzigingen

CCL kan dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zullen gebruikers per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in hun account is opgegeven) of door middel van een bericht op deze site worden geïnformeerd voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over het privacybeleid van CCL.

14. Gegevensbeschermingsautoriteiten van de Europese Unie